0
Programmi:
Lingua:

Dílec

Úloha "Dílec" slouží k posouzení prutového prvku (např. sloup, trám, průvlak) na zadané průběhy vnitřních sil. Dílec může být rozdělen na libovolný počet částí s různými parametry vzpěru a vyztužení. Základním parametrem je typ posudku. K dispozici jsou následující možnosti:

  • 2D - Zadávání a posouzení je zjednodušeno na jednostranný ohyb. Tento způsob posouzení je vhodný u prvků, kde lze zanedbat vnitřní síly v jednom směru a kroucení (například průvlaky, desky, stěny)
  • 3D - Komplexní posouzení železobetonového prvku na kombinaci prostorového ohybu a kroucení. Tento způsob posouzení je určen pro prvky, kde nelze zanedbat vnitřní síly v jednom směru a kroucení (například sloupy, průvlaky)
  • Prostý - Posouzení prvku z nevyztuženého betonu na účinky prostorového ohybu.

Na úvodní obrazovce k dílci lze též nastavit následující údaje:

Délka dílce

  • celková délka prvku zadaná v metrech

Typ prvku

  • Toto nastavení má vliv na volbu typu posudku a taktéž na určení správných konstrukčních zásad. Rozdíly mezi jednotlivými typy prvků jsou popsány v teoretické části nápovědy v kapitole "Typy prvků". Typ prvku by měl být volen vždy s ohledem na skutečné působení prvku v konstrukci.

Zadávání vlastností dílce se skládá z následujících částí:

Práce s dílci (vkládání, manipulace) je popsána v části "Ovládací stromeček".

Základní nastavení pro dílec

Prova il Software FIN EC. Gratuitamente, senza limitazioni di analisi.