Il link è stato inviato alla tua email.

Impossibile inviare il link alla mail indicata. Si prega di controllare la email.

Guida Online

GEO5

Tree
Impostazioni
Prodotti:
Programmi:
Lingua:

Geometria gwoździ

Ramka "Geometria gwoździ" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych gwoździ. Dodawanie gwoździ odbywa się w oknie dialogowym "Nowy gwóźdź". Zdefiniowane gwoździe można również edytować na pulpicie za pomocą aktywnych obiektów

Użytkownik musi określić zagłębienie gwoździ, głębokość podstawy warstwy poniżej danego rzędu gwoździ (kolejny rząd gwoździ musi znajdować się poniżej wykopu/podstawy warstwy górnego gwoździa), długość gwoździa, jego średnicę i rozstaw.

Nachylenie gwoździ uwzględniane jest od linii poziomej w kierunku wskazówek zegara i jest stałe dla wszystkich gwoździ.

Ramka "Geometria gwoździ"

Prova il Software GEO5.
Gratuitamente, senza limitazioni di analisi.