0

GEO5

Tvorba modelu podloží z IG řezů v programu GEO5 Stratigrafie

Toto video ukazuje, jak použít již vytvořené inženýrskogeologické řezy k vytvoření 3D modelu podloží.